Jedox apmācības kurss “Datubāzes speciālists” (251)

Paplašiniet savas zināšanas datu bāzes struktūru uzturēšanā.
Izmantojiet modelētāju, lai izveidotu un pielāgotu Jedox datu bāzes komponentes.

Ilgums: 1 diena

Mērķis

Pēc šī kursa studenti varēs izveidot Jedox datu bāzi ar
dimensijām, atribūtiem un kubiem, kā arī pielāgot šīs struktūras mainītajām prasībām.

Mērķauditorija

Šis kurss ir paredzēts lietotājiem, kuri vēlas paplašināt savas Jedox pamatzināšanas līdz datu struktūru uzturēšanai.

Kurss iekļauj

 • Izveidot un atjaunināt dimensijas
 • Pievienot un uzturiet atribūtus
 • Izveidot kubus un mainīt tos
 • Ieviest daudz-valodu funkcionalitāti

Prasības

 • Dalība kursā 210
 • Alternatīvi zināšanas par Jedox pamata funkcionalitāti,
  piemēram, “Paste View” un datu sadalīšanu, kā arī pamatzināšanas par daudzdimensionālām OLAP datu
  bāzēm
 • Excel pamatzināšanas (formulas, šūnu atsauces,
  standarta funkcijas)